Documenten


Op deze bladzijde documenten die van belang zijn

 

Statuten, HH Reglement, Jaarverslagen en Beleidsplan NVB

 

ALV NVB 10 december. Concept Agenda Algemene Leden Vergadering NVB te houden op 10 december 2008 van 16.00-17.00 uur, in de UB Utrecht, 6e etage.

Op de NVB site

 

De NVB informatie t.b.v. de ALV Op deze NVB-bladzijde staan:

0801=ALV Stellingen NVB 2.0 (zie ook NEDBIB 25-11-2008)

0802=ALV Concepttekst 20081110 Jaarverslag  2007 NVB

0803=ALV Accountants verklaring 20-6-2008 inzake "Analyse resultaat 2007" NVB

0804=ALV Concept Financieel Verslag 2007 NVB

0805=ALV Opbrengsten en kosten Realisatie t/m 30 september, Herziene begroting 2008, Oorspronkelijke begroting NVB

0805a=ALV Toelichting bij de Herziene Begroting NVB 2008

0806=ALV Concept begroting 2009 NVB

0806a=ALV Toelichting concept begroting 2009 NVB

0807=ALV Contributie prognose 2009 NVB