| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

NVB bestuurskwestie

Page history last edited by Marcel van Buijtenen 11 years, 11 months ago

Waarde collega's NVB,

 

het doet pijn te lezen dat er kennelijk rumoer is in het NVB-huis. De aangespijkerde onderwerpen in deze NVBwiki liegen er niet Over getroffen mensen wens ik me wegens onvoldoende kennis en inzicht (nu) niet uit te laten. Zonder in details te treden vraag ik het huidige bestuur en ieder geval het Dagelijks opererend Bestuur om ernstig te rade te gaan bij zich zelve. Degenen die mij kennen weten dat ik veelal binnen de verschillende verenigingsonderdelen heb gehandeld volgens het uitgangspunt: wees recht in de leer en handel desgewenst soepel in de toepassing.

 

Met die frase als een telkens repeterende lichtkrant voor mijn ogen, vraag ik het huidige bestuur zijn handelen in de afgelopen jaren op een zuivere wijze te beschouwen. Met de boodschap van de NVBwiki in de hand durf ik als lid van de NVB de twee ugeformuleerde uitgangspunten oprecht te ondersteunen. Dit alleen al om het huidige bestuur de kans te geven te vragen naar het waarom en hoe van-gedane-zaken èn naar het waarom te vragen van het gevraagde vertrouwen voor nog slechts een jaar voor de twee al zeer verlengde bestuurszetels.Ik reken er dan ook op dat het huidige bestuur de geformuleerde uitgangspunten niet links laat liggen of naast zich neer zal leggen. Daarvoor heb ik te lang met een aantal van het huidige bestuur aan tafel gezeten. 

 

Mijn verontrusting aangaande het schrijven van de huidige secretaris van de NVB op het topscherm NVBonline neemt danig toe, op het moment dat ik lees dat de NVB nog niet helemaal de problemen van de laatste jaren te boven is.Waar ik nu tegelijk moet vaststellen dat ik vooralsnog via geen enkel NVB-kanaal van welke problemen dan ook in kennis ben gesteld. Derhalve ondersteun ik bij dezen de genoemde uitgangspunten, omdat ik in alle oprechtheid van mening ben dat er niets aan de hand is of juist heel veel.

 

Ik wordt niet graag verrast. Op zich dacht ik dat alles wat deze NVBwiki ons laat lezen onder de kop "Verbinden op inhoud", dat dit ook geheel in lijn zou zijn met waar het huidige NVB-bestuur (bijna) dagelijks mee bezig zou zijn. Zo was het in ieder geval wel, kan ik me herinneren. Maar dat was tot eind 2005. Is er sindsdien sprake van een NVB-kwestie, dan wel van een NVB bestuurskwestie? Op 24 november aanstaande mogen we dat dus weten!! Een ieder wordt door mij de gewenste wijsheid toegedacht.

 

Marcel van Buijtenen

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.