| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Stellingen

Page history last edited by Ronald Bastiaans 11 years, 9 months ago

Op deze bladzijde de stellingen die de nieuwe NVB neerzetten.


Verbinding op Inhoud: een nieuwe NVB

 

Missie en visie

 

 • De NVB is een vereniging van en door informatieprofessionals

 

 • De NVB fungeert als een verbindend platform voor haar leden, met een optimale dienstverlening op basis van hún wensen

 

 • De NVB is een netwerkorganisatie, met als kernwaarden: inhoud, verbinding, openheid, transparantie, betrokkenheid en waardetoevoeging

 

 • De NVB is een spin in het web in de branche van kennis- en informatiespecialisten, belangrijke thema's daarbij zijn communicatie, professionalisering, lobby en kennisdeling

 

 • De NVB ondersteunt initiatieven van leden en stimuleert ontwikkeling, vernieuwing en professionalisering in de branche

   

 • De NVB is de overkoepelende netwerkorganisatie voor en door informatieprofessionals

   

 • De NVB en de participanten van de ‘Taskforce Arbeidsmarktcommunicatie Informatiespecialisten’ (TACIS) stellen een arbeidscommunicatiebeleid (=meetbaar mediaplan) vast om het vakgebied en de informatieprofessional onder het publiek en meer specifiek onder scholieren en studenten bekender te maken.

   

 • De NVB fungeert als het primaire aanspreekpunt voor de branche en commiteert zich aan een  begrijpenlijke meerjarenbeleidsplan.

   

 • De NVB en gelieerde (netwerk)organisaties zoals PRISMA , AIN, NIN, ZIN en HIN creëren een nieuwe vorm van bewustwording, dat moet leiden tot imagoverandering in de branche.

   

 • De NVB lobbyt met 'Den Haag' om het vakgebied en de nut en noodzaak van onder meer een goede informatiehuishouding te promoten.

 

 

De organisatie

 

 • De leden zijn georganiseerd in autonome afdelingen, die samenwerken in een koepel

 

 • Het bestuur, de organisatie en structuur van de NVB zijn dienend aan de leden

 

 • De NVB werkt planmatig, controleerbaar en in samenhang, zowel financieel als inhoudelijk

 

 • De NVB communiceert persoonlijk, direct, open en transparant met de leden

   

 • De NVB dient de belangen van de afdelingen te behartigen

   

 • De NVB transformeert zich op termijn in een volwaardig brancheorganisatie voor informatieprofessionals

   

 • De NVB en (netwerk)organisaties als PRISMA, AIN, NIN en ZIN bundelen hun krachten om een gezamenlijk gedragen visie uit te dragen. Tevens nemen zij een voortrekkersrol in de informatie- en kennisdeling op het gebied van onder meer nieuwe media, research en het informatievak.

   

 De leden

 

 • Leden verbinden zich op inhoud, alle activiteiten zijn daarvan afgeleid

 

 • De NVB biedt haar leden optimale mogelijkheden tot informatie- en kennisdeling

 

 • Leden van de NVB voegen waarde toe aan de vereniging

 

 • Actieve leden worden gewaardeerd binnen de NVB 

   

 

De uitvoering

 

 • Het huidige bestuur wordt niet in staat geacht bovenstaande uitgangspunten tot beleid te maken en uit te voeren

 

 • Een interim-bestuur moet vorm gaan geven aan beleid obv bovenstaande uitgangspunten en een nieuw bestuur zoeken om dat uit te voeren

 

 • Op basis van deze uitgangspunten gaat de NVB een nieuwe, positieve toekomst tegemoet

   

 • Het bestuur zetelt voor vier jaar en is niet herverkiesbaar

   

 • De NVB stelt zich ten doel om een vernieuwde website op te zetten, waar gebruikers van de verschillende afdelingen zich in 'Web 2.0' kunnen manifesteren.

   


Reacties:

Marcel van Buijtenen

 

 

Comments (1)

Jurgen Egges said

at 10:47 am on Nov 25, 2008

Als ik even alleen naar de laatste doelstelling kijk: misschien kan nu al in NING een community gestart worden met een soort schaduw-bestuur. De Bibliotheek 2.0 is een bestaande NING en blijkbaar voelen weinig mensen zich geroepen om daar te reageren. Een NVB 2.0 ding NING? Met een kleine marketing actie erachteraan via diverse blogs (en Twitter). Een paar mensen actief benaderen en proberen de discussie aan te zwengelen via dit kanaal.

You don't have permission to comment on this page.